Συνέντευξη με τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Πατρίδας