Ι.Ν Αγίου Νικολάου

Ο Ι.Ν. Αγίου Νικολάου βρίσκεται στην έξοδο του του Δ.Δ. Πατρίδας Βέροιας προς τον Τρίλοφο (πλησίον του Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής).